Lej en sal

Kulturhus Trommen er der to sale som lejes ud til arrangementer – Lilletrommen og Trommen.

Lilletrommen

Er ca. 200 m² og indeholder en standardopstilling med 42 biografstole og projektor samt lærred. Salen kan mørklægges.
Lilletrommen kan bookes på hverdage fra kl. 9.00 – 22.00 med mulighed for at komme ind i salen fra kl. 8.30.
Lejeprisen er 7.900 kr. eks. moms for et heldsagsarrangement (8 timer)

Lejen inkluderer kun lokale med standardopstilling og rengøring, men er eksklusiv projektor, pa-anlæg, mikrofoner, personale etc. Lilletrommens tekniske udstyr og installationer må kun anvendes at Kulturhus Trommens tekniske medarbejdere, og lejer skal ved alle arrangementer påregne udgifter til tekniker/afvikler svarende til 3.650 kr. eks. moms for et heldagsarrangement (8 timer)
Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration, og vil blive prissat ud fra de konkrete ønsker, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale).

Trommen

Er ca. 540 m² (84 m² balkon) og indeholder en standardopstilling med stolerækker på tribune og balkon samt en scene på 8 m x 14 m. Standardopstilling giver mulighed for 260 siddende personer.
Teleskoptribunen kan foldes sammen og skabe mulighed for at et stort gulvareal, hvor der kan opstilles borde og stole til max. 200 personer.
Trommen kan bookes på hverdage fra kl. 9.00 – 22.00 med mulighed for at komme ind i salen fra kl. 8.30.
Lejeprisen er 13.900 kr. ex. moms for et heldagsarrangement (8 timer).

Trommens tekniske udstyr og installationer må kun anvendes at Kulturhus Trommens tekniske medarbejdere, og lejer skal ved alle arrangementer påregne udgifter til tekniker/afvikler svarende til 3.650 kr. eks. moms for et heldagsarrangement (8 timer)

Ekstra stolerækker                                                 100 personer -  1100 kr. eks. moms
Borde og stole på gulv                                           100 personer – 3650 kr. eks. moms

Særlige opstillinger i salene aftales med Trommens administration og vil blive prissat ud fra det konkrete ønske, der er fra lejers side. (Med udgangspunkt i timeprisen for servicepersonale)

 

Udstyr og ydelser i forbindelse med leje af salene skal aftales med Trommens administration:
Projektor                                 1.500 kr.
Billetoprettelse + salg               1.000 kr.
Annoncering                             1.000 kr. (nævnes i to udgaver af Ugebladet i Trommens ugentlige spalte)
Mikrofon/head set                    350 kr. pr. stk.
Servicepersonale                        275 kr. pr. time
Blomster/stearinlys                  1.000 kr./2.000 kr.

Det er lejers ansvar, at salene efter brug afleveres ryddeligt og i samme stand som ved lejens påbegyndelse.
Trommens personale kan varetage disse opgaver mod betaling.

Aftale om leje
Ved indgåelse af lejeaftale udarbejder Kulturhus Trommen en kontrakt, som godkendes og underskrives af udlejer og lejer. Faktura vil blive fremsendt efter afholdelse af arrangementet og skal betales inden 8 dage.

Servering ved arrangementer i Kulturhus Trommen.
Hvis lejer ønsker forplejning til arrangementet, er der mulighed for at aftale og bestille direkte hos Restaurant Bøf i Kulturhus Trommen på tlf. 4586 1001.
Lejer må ikke selv medbringe mad og drikkevarer ved leje af Lilletrommen eller Trommen.


Vedr. Folkeoplysende foreninger i Hørsholm ved ikke kommercielle arrangementer
Godkendte folkeoplysende foreninger i Hørsholm Kommune har mulighed for at leje Lilletrommen og Trommen vederlagsfrit ved ikke kommercielle arrangementer (dvs. uden billetsalg), men vil blive opkrævet betaling for tekniker/afvikler. Andre ydelser og div. teknisk udstyr tilkøbes i forbindelse med lejen.
Alle priser er eksklusiv moms.

Spørgsmål vedrørende leje kan rettes til Trommens administration på tlf. 48495350, mail: trommen@horsholm.dk

 

Venlig hilsen

TROMMEN