Fleksible sale i Trommen

Kort fortalt, fakta om Rambølls vinderprojekt:
I Trommesalen etableres: 

* En mobil teleskoptribune (275 tilskuere) - som giver mulighed for fleksibilitet. Tribunen kan skubbes til siden, hvorved et åbent gulv til 700 personer tilvejebringes, eller ved mindre opstillinger, kan mobiltribunen opdeles til 4 moduler. De 200 sæder er til brug ved biografvisning
* En fast hævet ”svævende sky”- tribune (75 tilskuere)
* Kontrolrum til biograf, koncerter, teater m.m., placeret under den ”svævende sky”
* Akustik, der imødekommer krav og ønsker til biograf, klassisk og rytmisk musik
* To nye trappeløb der giver adgang til den ”svævende sky”
* Biografudstyr i form af lærred, projektor m.m.

I Lilletrommen etableres:
* En mobil tribune opdelt i 2 moduler med 42 sæder
*  Akustik, der imødekommer krav og ønsker til biograf, klassisk og rytmisk musik
* Biografudstyr i form af lærred, projektor m.m.

Rambølls projekthold har:
* Alle de faglige samt samarbejdsmæssige kompetencer, der er nødvendige for, at en kompleks opgave som denne kan blive en succes.